เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 24B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 24B-TB