เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 05B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 05B-TC