แสดง %d รายการ

โต๊ะหมุนจับชิ้นงานเชื่อม พร้อมแขนจับปืนเชื่อม
Welding Turn Table Positioner