เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 24B
Sprocket BS SUS304 24B