เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 60-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS60-TB