เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 08B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 08B-TC