เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 40-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS40-TB