เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 04B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 04B-TC