โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน RS คือ RS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอเมริกา America ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น RS25,RS35,RS40,RS50,RS60,RS80,RS100,RS120,RS160
ซึ่งโซ่จะมีแบบแถวเดียว แถวคู่ และ 3 แถว