Showing 1–20 of 33 results

โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน RS คือ RS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอเมริกา America ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น RS25,RS35,RS40,RS50,RS60,RS80,RS100,RS120,RS160
ซึ่งโซ่จะมีแบบแถวเดียว แถวคู่ และ 3 แถว

0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
6,640.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
17,330.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
12,800.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
11,092.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
15,080.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
87,000.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
0.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
2,200.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )
928.00฿ (ราคายังไม่รวมภาษี )