เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 10B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 10B-TA