เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 35-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS35-TB