เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 05B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 05B-TB