เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 28B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 28B-TC