เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 24B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 24B-TC