โซ่ส่งกำลัง หรือ Roller Chain นั้น.นิยมนำมาใช้สำหรับส่งกำลังโดยมีชุดเฟืองโซ่เป็นตัวขับ Driving Chain อีกที่หนึ่ง.ซึ่งต้วโซ่จะทำหน้าคือใช้ส่งกำลัง ส่งแรง ไปยังชุดเฟือง (ตัวตาม) อีกด้านหนึ่ง. แต่ก็มีหลายงานที่นำมาประยุคใช้ในงานระบบลำเลียง โดยใช้ตัวข้อต่อ Attachment ในการประยุคใช้งานให้ได้หลากหลายมากขึ้น. โซ่ส่งกำลังหลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ 2 มาตรฐานคือ RS , B
RS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอเมริกา America ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น RS25,RS35,RS40,RS50,RS60
BS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอังกฤษ EURO ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น O6B,08B,10B,12B,16B
ซึ่งโซ่จะมีแบบแถวเดียว แถวคู่ และ 3 แถว. การรับแรงดึงก็จะต่างกัน


สนใจโซ่ส่งกำลัง RS,BS หรือตัวข้อต่อโซ่แบบมี Attactment ติดต่อหรือสอบถามเราได้.เพราะเรามีหลากหลาย ๆ ขนาดให้เลือกใช้. หรือเป็นงานสั่งทำเฉพาะ Custom made ได้.เพราะเราเป็นโรงงานผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ