เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 120-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS120-TB