เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 16B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 16B-TC