เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 08B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 08B-TC