เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 06B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 06B-TB