เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 06B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 06B-TC