เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 40-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS40-TB