เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 20B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 20B-TA