เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 06B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 06B-TA