เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 100-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS100-TB