เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 20B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 20B-TB