เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 06B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 06B-TC