เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 25-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS25-TB