เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 32B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 32B-TC