เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 80-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS80-TB