เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 20B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 20B-TC