เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 60-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS60-TC