เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 40-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS40-TC