เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 12B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 12B-TC