เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 50-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS50-TC