เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 12B
Sprocket BS SUS304 12B