เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 32B
Sprocket BS SUS304 32B