เฟืองโซ่เหล็ก RS100-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS100-TA