เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 100-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS100-TC