เฟืองโซ่เหล็ก RS120-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS120-TA