เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 120-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS120-TB