เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 140-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS140-TB