เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 140-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS140-TC