เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 160-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS160-TB