เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 160-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS160-TC