เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 50-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS50-TC