เฟืองโซ่เหล็ก RS60-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS60-TA