เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 60-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS60-TC