เฟืองโซ่เหล็ก RS80-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS80-TA