เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 80-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS80-TC