มู่เล่ย์ 3.1/2 นิ้ว 2 ร่อง C แบบตัน : Pulley 3.1/2x2C-T

มู่เล่ย์ 3.1/2 นิ้ว 2 ร่อง C แบบตัน

วัสดุ : เหล็ก

Download File